Autorka knihy Ikabog, J.K. Rowlingová, si želala, aby ju vo všetkých krajinách ilustrovali samy deti – čitatelia príbehu. Na tejto stránke budú od 1. septembra do 16. októbra 2020 každý pracovný deň o 14.00 hod. pribúdať nové kapitoly a čitatelia budú mať čas až do 23. októbra, aby si príbeh prečítali a zaslali svoje ilustrácie. 

34 šťastlivcov vybraných porotou potom nájde svoju kresbu v tlačenej verzii knihy, ktorá v slovenskom preklade vyjde ešte tento rok v decembri. Okrem toho každý výherca získa pre svoju triedu v škole knihy v hodnote 300 €.

Ako sa môžete zapojiť do súťaže?

 • Súťaž prebieha od 1. 9. 2020 do 23. 10. 2020.
 • Súťaž je určená deťom od 7 do 13 rokov.
 • Ilustrácie musia byť ručne nakreslené alebo namaľované (nie je dovolené použitie digitálnych alebo elektronických médií, počítačového softvéru a pod.).
 • Ilustrácie kreslite na čistý biely papier, bez riadkov alebo vzorov. Kreslite na papier formátu A4 otočeného na výšku. Pokúste sa využiť celú plochu papiera. 
 • Do ilustrácie nevpisujte nijaké informácie o sebe (meno, vek a pod.).
 • Dajte pozor, aby obrázok zachytával len vybranú scénu a neprezrádzal nič z toho, čo sa v príbehu stane ďalej. Napríklad ak sa v polovici príbehu nejaká postava dá ostrihať a vy ilustrujete prvú kapitolu, postava by mala mať dlhé vlasy. 
 • Pri hodnotení ilustrácií bude porota prihliadať na nasledujúce kritériá: kreativita, kompozícia, použitie farieb, súvislosť s textom a technická spôsobilosť pre tlač – to všetko, samozrejme, s ohľadom na vek ilustrátora.
 • Ku každému súboru kapitol môže jedno dieťa nakresliť len jeden obrázok. 
 • Každá ilustrácia musí zachytávať jednu z odporúčaných tém, ktoré nájdete na stránke v sekcii Čo kresliť.
 • Ilustrácie bude posudzovať odborná porota, ktorá vyberie 34 obrázkov. Tie budú súčasťou tlačenej verzie knihy vydané vydavateľstvom IKAR, a.s.
 • Príspevky do súťaže musí zaslať rodič alebo zákonný zástupca prostredníctvom súťažného formulára, ktorý nájdete nižšie.Ich zaslaním dáva súhlas s publikovaním ilustrácie v knihe, prípadne s jej zverejnením na sociálnych sieťach spoločnosti IKAR, a.s.
 • Do súťaže prijímame ilustrácie v digitálnej forme, oskenované alebo odfotené, a zaslané prostredníctvom súťažného formulára. 
 • Po nahratí príspevku/diela digitálne si originál diela uchovajte v bezpečí. Neskladajte ho ani ho inak nepoškodzujte. Ak bude váš príspevok vybraný do finálneho výberu, požiadame vás o zaslanie originálu diela v stave, v ktorom bude vhodné na reprodukciu.

Podrobné pravidlá súťaže

Formulár na zapojenie sa do súťaže

kod